Menu

Verkostoituminen ja tapahtumat

Verkostoituminen ja tapahtumat ovat aina tärkeässä osassa politiikkaa, ja vihreän politiikan tekijät tapaavat niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla. Tapahtumat ovatkin omiaan luomaan pohjan verkostoitumiselle – ihmiset pääsevät tapaamaan otollisissa olosuhteissa ja luomaan suhteita. Koko tapahtuma-alan yksi keskeinen idea on auttaa ihmisiä verkostoitumaan. Niin kollegat kuin uudetkin yhteistyökumppanit tulevat yhteen vihreiden asioiden tapahtumissa. Kohtaamisten ja keskusteluiden kautta on aina mahdollista synnyttää jotakin uutta. Lisäksi ihmiset pääsevät seuraamaan kaikista ajankohtaisinta keskustelua etenkin ympäristöasioista – viime vuosien aikana etenkin ilmastonmuutos on ollut kantavana teemana.

Vihreiden asioiden tapahtumat

Vihreissä tapahtumissa on niin poliitikkoja, aktivisteja kuin muita vihreistä asioista kiinnostuneita. Niissä käsitellään paljon ympäristöteemoja, kestävää kehitystä sekä toisaalta ilmastonmuutosta. Näitä ovat niin luennot kuin erilaiset seminaarit ja foorumit. Ihmiset tulevat yhteen kuuntelemaan asiantuntijoita ja keskustelemaan yhdessä.

Poliittisten tapahtumien lisäksi Vihreät haluavat järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia esimerkiksi yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille. Koulutustapahtumat ovatkin oleellinen väline ympäristöteemojen käsittelyyn. Nämä tilaisuudet sopivat kaikille ympäristöteemoista kiinnostuneille. Tämä antaa vihreille aktivisteille ympäri Suomen mahdollisuuden verkostoitua.

Vihreissä tapahtumissa niin puitteet, ohjelmat kuin aktiviteetit tukevat verkostoitumista. Vihreää politiikkaa ei nimittäin voida tehdä yksin, vaan siihen pitää saada kaikki mukaan. Kannattaa muistaa, että jokainen osallistuja voi lopulta itse vaikuttaa siihen, millaisia kontakteja tilaisuuksista jää käteen.

Paikalliset kokoukset

Paikallisissa kokouksissa otetaan suuntaa vihreälle politiikalle Suomessa. Niissä päästään seuraamaan tärkeitä puheenvuoroja sekä kuulemaan ajankohtaista tietoa. Tarkoituksena on myös lisätä poliittista keskustelua vihreistä asioista. Näissä tilaisuuksissa on kiinnostuttu vihreästä politiikasta Suomessa, minkä lisäksi Eurooppa ja maailma laajemminkin tulee mukaan kuvioon: ympäristöasioissa risteävät aina niin paikalliset kuin ylikansallisetkin intressit, sillä asioita ei ole mahdollista ratkaista ainoastaa yhden maan sisällä. Perinteisesti vihreät aktivistit ovat luonteeltaan kansainvälisiä, usein jopa niin sanottuja maailmankansalaisia – Suomen vihreämmäksi muuttamisen lisäksi tällaista asennetta tarvitaan kestävän tulevaisuuden aikaansaamiseksi.

Kansainväliset ilmastokokoukset

Kansainvälisissä ilmastokokouksissa maailman johtajat hakevat vastauksia ilmastonmuutokseen. Myös Suomessa vihreät ovat seuranneet tiivisti tapahtumia maailmalla, vaikka niihin ei itse päästäisikään osallistumaan. Imastonmuutos on tällä hetkellä yksi isoimmista kohtalonkysymyksistä, ja vihreät haluavat olla mukana välittämässä tietoa siitä, mitä maailman kentillä oikeastaan tapahtuu.