Menu

Verkostoituminen ja tapahtumat politiikassa

Verkostoituminen ja tapahtumat ovat oleellinen osa politiikkaa myös vihreiden parissa. Voidaan sanoa, että poliittiset verkostot syntyvät nimenomaan tapahtuminen ja tapaamisten kautta. Verkostojen toiminta on yleensä vapaamuotoista, ja se lähtee jäsenistä – poliittiset tapahtumat antavat ihmisille mahdollisuuden saada mielipiteensä ja näkemyksensä esille. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä aktiivisia, vaan toisille riittää mielenkiintoisten keskustelujen kuuntelu ja ajan viettäminen vieraiden parissa. Verkostotoiminnassa asioihin pääsee kuitenkin myös vaikuttamaan, oppimaan uutta ja tutustumaan samanhenkisiin ihmisiin. Verkostoitumisen ei tarvitse olla vaikeaa, ja kaikista tärkeintä on liikkeelle lähteminen. Olisiko siis aika olla aktiivinen vihreän politiikan suhteen?

Miten voidaan verkostoitua?

Verkostoituminen kannattaa aloittaa sellaisista paikoista, joissa on samanhenkisiä ihmisiä tai ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samanlaisista asioista. Verkostoituminen saattaa kuulostaa hankalalta ja aikaa vievältä. Se on kuitenkin todella hyödyllistä yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Vaikka ei kokisikaan olevansa hyvä verkostoitumaan, voi vihreiden tapahtumiin aina osallistua vihreän politiikan äärelle. Ammatillisen verkostoitumisen lisäksi voidaan siis verkostoitua poliittisesti. Se auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisia asioita, ja vihreiden kohdalla pinnalla ovat etenkin ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Toisaalta myös tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden teemat yhteiskunnassa ovat aina olleet tärkeässä asemassa.

Verkostoitumisen voi aloittaa itselleen mielenkiintoisiin tapahtumiin osallistumisella. Paras verkostoituminen syntyy aina omasta aidosta kiinnostuksesta käsillä olevia asioita kohtaan. Vihreissä piireissä ihmisiä yhdistää usein aito huoli luonnosta ja ympäristöstä sekä tietysti myös laajemmin yhteiskunnalliset arvot ja kehityskulut.

Pääsääntöisesti on hyvä hankkiutua sellaisiin paikkoihin, joissa on mahdollista verkostoitua. Tapahtumien lisäksi esimerkiksi some on nykyään loistava tapa verkostoitua muiden ihmisten kanssa. Somessa käydään paljon keskustelua yhteiskunnallisista asioista ja vihreästä politiikasta.

Poliittinen verkostoituminen kannattaa

Poliittisissa tapahtumissa verkostoituminen saattaa johtaa jopa poliittiseen uraan, mutta pääasiassa ihmiset ovat aktiivisesti kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta. Kaikki eivät suinkaan hakeudu ammatikseen poliitikoksi, vaan ihan kaikkien ihmisten aktiivisuutta tarvitaan. Lisäksi erilaisissa tapahtumissa pääsee tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä sekä kuulemaan asiantuntijoita. Kannattaa muistaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa verkostoitumista – toiset lähtevät liikkeelle vasta eläkeiän kynnyksellä!