Menu

Vihreän politiikan lisääminen

Vihreä politiikka ei koske vain ympäristöasioita tai ekologista kestävyyttä. Vihreää politiikkaa voidaan harjoittaa kaikilla yhteiskunnan ja politiikan osa-alueilla edistäen hyvää. Vihreää politiikkaa tulee lisätä, jotta voimme ylipäätään turvata ihmisen, ympäristön ja politiikan tulevaisuuden. Vihreiden toiminnan taustalla on aina tärkeitä arvoja, kuten vastuu jä välittäminen. Kyse voi siis olla yhtä hyvin yksilön hyvinvoinnin varmistamisesta kuin ilmastonmuutoksesta huolehtimisesta.

Vihreät tunnetaan usein tiukasta ympäristöpolitiikastaan, mutta todellisuudessa vihreän politiikan lisääminen tarkoittaa laajasti vastuunkantamista yhteiskunnasta hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäen. Vihreä politiikka koskee syvästi myös sosiaalisia kysymyksiä, jotka kietoutuvat lopulta yhteen myös ympäristön ja taloustekijöiden osalta. Kaikkiaan voidaan sanoa, että tarkoituksena on rakentaa kestäviä ratkaisuja kaikilla tasoilla!

Kohti vastuullista politiikkaa

Vihreän politiikan lisääminen peräänkuuluttaa vastuullista politiikkaa. Yhteiskunnassa on kannettava vastuuta niin ihmisestä kuin ympäristöstä kestävän tulevaisuuden aikaansaamiseksi. Hyvinvoinnin olisi yhteiskunnassa perustuttava niin sanottuun kohtuutalouteen, sillä emme enää voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella.

Lisäksi vihreisiin arvoihin sisältyy vapaus, joka kuuluu kaikille: kaikkien tulisi saada elää niin kuin haluavat, muita satuttamatta tai vahingoittamatta. On selvää, että vapaus lisää ihmisten onnellisuutta ja näin edesauttaa myös vastuun ottamista. Vapaudessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, ettei toiminta saa vahingoittaa luontoa, eläimiä tai muita ihmisiä. Silti vihreisiin arvoihin kuuluu vahvasti vapauden edistäminen.

Välittäminen liittyy esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen. Vihreän politiikan lisääminen edesauttaa oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, jossa annetaan kaikille hyvän elämän edellytykset kaikissa elämäntilanteissa. Vihreä politiikkaa sisältää myös kosmopolitanistisia piirteitä, sillä kaiken toiminnan tulisi olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Vihreän politiikan edistämisessä uskotaan vahvasti siihen, että julkisella vallalla on oleellinen osa hyvinvoinnin ja tasavertaisuuden takaamisessa.

Vihreässä politiikassa on tärkeää myös saavuttaa asetetut tavoitteet – vihreän politiikan lisääminen tarkoittaakin usein avoimemman, reilumman ja osallistavamman politiikan lisäämistä. Vihreä politiikka kertoo, millaisen maailman kanssa haluamme olla tekemissä. Sitä voidaan rakentaa konkreettisesti suomalaisesta yhteiskunnasta käsin, mikä edistää hyvää niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla. Vihreän politiikan lisääminen tähtää aina niin yksilön hyvinvointiin kuin laajempien kestävien rakenteiden kehittämiseen. Lopulta näitä on mahdotonta täysin erottaa toisistaan.