Menu

Vihreän politiikan lisääminen koulutuksessa

Vihreän politiikan tarkoituksena on rakentaa Suomeen maailman parasta koulutusta. Vihreän politiikan lisääminen tähtää edelleen tasa-arvoiseen koulutukseen, mikä on vuosien ajan ollut Suomen valttikortti. Nyt luottamus koulutuslupaukseen tulisi kuitenkin palauttaa. Nyt on aika miettiä, onko koulutus Suomessa sellainen alue, josta leikataan, vai tulisiko siitä tehdä tärkeä tulevaisuuden sijoitus. Laadukkaan koulutuksen takaaminen ei ole mikään pelastuspalvelu, vaan aito sijoitus tulevaisuuteen.

Vihreän politiikan tavoitteena on tehdä koulutuksesta kansallinen kärkihanke, panostaa varhaiskasvatukseen, vahvistaa peruskoulun ydintehtävää taata kaikille vähintään toisen asteen koulutus, panostaa korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoittamiseen ja viedä jatkuva oppiminen uudelle tasolle.

Koulutuksen asema yhteiskunnassa

Vihreän politiikan lisäämisen yksi tavoite on nostaa suomalaista koulutustasoa sekä oppimistuloksia. Toisaalta halutaan saada myös korkeakoulutus ja edellytykset tutkimukselle kansainvälisellä kärkitasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen tulee tehdä yhä enemmän investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Julkisen tuen merkitys on tässä kuitenkin oleellista.

Hyvän elämän rakentumiseen ja myöhempään koulutukseen vaikuttaa kuitenkin vahvasti varhaiskasvatuksen taso. Siten varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi parhaista tulevaisuuden sijoituksista. Tutkitusti laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin, kaventaa oppimiseroja ja toimii syrjäytymisen ennaltaehkäisijänä. Ajatus on, että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta esimerkiksi vanhempien työ- tai koulutustilanteesta. Peruskoululla on tietysti tärkeä ydintehtävä suomalaisessa koulutuksessa. Siksi resurssit laadukkaaseen peruskoulutukseen tulee taata. Peruskoulutus tulee toteuttaa siten, että se tukee etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Uusimpien ajatusten joukkoon kuuluu ajatus toisen asteen koulutuksen takaamisesta kaikille. Tämä voi kuulua tulevaisuuden sitoumuksiin. Sen takaamiseksi toisen asteen koulutuksesta tulee tehdä aidosti maksutonta sekä toisaalta taata riittävästi resursseja toisen asteen koulutuksen parissa. Varsinkin erityistukea ja erityisopetusta tulee pystyä lisäämään.

Korkeakoulutuksella on niin ikään tärkeä osa tulevaisuuden koulutuspaketissa. Etenkin korkeakoulutuksen laadukas taso ja korkeakoulujen autonomian säilyttäminen on tärkeää. Tutkimus on yhteiskunnassa aina tärkeässä osassa, ja resursseista pitää tälläkin saralla pitää huolta. Lisäksi elämme aikakautta, jossa jatkuva oppiminen on yhä tärkeämmässä asemassa. Työelämän tarpeet ja vaatimukset muuttuvat, joten yhteiskunnan tulee tarjota puitteet uuden oppimiselle joustavasti ja tehokkaasti. Se on lopulta kaikkien etu, niin yksilön kuin yhteiskunnankin. Vihreän politiikan lisääminen on koulutuksessakin rakentamassa parempaa tulevaisuutta.