Menu

Ympäristön auttaminen

Vihreiden yksi merkittävimmistä tavoitteista kautta vuosikymmenten on ollut auttaa ympäristöä. Ympäristön pelastaminen on siis keskeisessä osassa vihreässa politiikassa. Nykyinen talousjärjetelmä ja kulutusyhteiskunta perustuu paljolti siihen, että luontoa riistetään, ja olemme jo menneet maapallon sietorajan yli resurssien käytössä. Etenkin saastuttaminen, fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien kaataminen vaikuttaa hyvin negatiivisesti ympäristöön ja koko maapalloon. Ympäristön pelastaminen on oleellista, jotta ihmiskunnalle voidaan taata siedettävät olosuhteet maapallolla elämiseen.

Jo nyt todistamme ilmastossa peruuttamattomia muutoksia. Ihmiskunta joutuu joka tapauksessa sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon, äärimmäisiin sääilmiöihin, lämpötilojen muutokseen sekä muutoksiin eliölajeissa ja kasvillisuudessa. Ympäristön auttaminen on tärkeämpää kuin kenties koskaan aikaisemmin, jotta näitä muutoksia voidaan hidastaa, ja lopulta muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Väistämätöntä on, että ympäristö muuttuu, halusimme tai emme.

Pelastetaan ympäristö yksi teko kerrallaan

Varsinkin yksittäisen ihmisen kannalta ympäristön pelastaminen voi tuntua suorastaan ylitsepääsemättömältä. Siksi voimme ajatella, että luonto voidaan pelastaa yksi teko kerrallaan. Jokainen voi nimittäin omilla teoillaan vaikuttaa luonnon auttamiseen. Voimme näyttää omien valintojemme kautta, millainen maailman tulisi olla. Kuluttajilla on vaikutusta markkinoiden toimintaan, ja yksittäisistä teoista muodostuu lopulta isompi kokonaisuus. Voidaan ajatella niin, että meille myydään sitä, mitä haluamme ostaa. Toisaalta tarjonta luo kysyntää, mutta kieltäytymällä osallistumasta jatkuvaan kulutusjuhlaan voidaan markkinoille lähettää viesti: haluamme kestävämpiä ratkaisuja ja kulutusta, emmekä halua omalla toiminnallamme kuormittaa luontoa.

Maailma muuttuu, kun me muutumme. Omaa arkea ja kulutusta kannattaakin arvioida monelta eri kantilta. Voidaan esimerkiksi kysyä, kuinka paljon omat valintamme kuluttavat luontoa, ja missä määrin oikeasti haluamme tai tarvitsemme näitä asioita. Markkinat, media ja mainonta vaikuttavat meihin: ne synnyttävät tarpeita, joita ei aikaisemmin ollut olemassa.

Lisäksi voimme vaikuttaa siihen, miten liikumme, matkustamme tai kierrätämme roskamme. Liikenteessä on mahdollista suosia pyörää ja joukkoliikennettä, ja lentäminen monta kertaa vuodessa voidaan jättää väliin. Kaikesta ei tarvitse luopua, mutta omaa kulutusta voidaan kuitenkin muuttaa merkittävästi pienillä teoilla. Jokainen vois siis tuoda oman kortensa kekoon. Toisaalta tarvitaan myös laajempia muutoksia markkinoiden ja talouden toiminnassa sekä periaatteissa, jotka niitä ohjaavat. Kannattaa silti muistaa, että muutos alkaa aina itsestä! Mikä voisi olla seuraava pieni tekosi?