Menu

Ajattele vihreästi

Mitähän mahtaa tarkoittaa lausahdus ”ajattele vihreästi”? Tässä kuuluisassa vihreässä ajattelussa on usein kysymys niin sanotuista ympäristöarvoista. Vihreästi ajattelevat vastustavat yleensä saastuttamista ja puhuvat vaihtoehtoisten ja puhtaampien energianlähteiden puolesta. Laajemmat ympäristölliset ja energiankäyttöä koskevat kysymykset ovat oleellinen osa vihreää ajattelua, mutta samaa voidaan kuitenkin soveltaa myös ruohonjuuritasolla. Tällöin voidaan puhua esimerkiksi kuluttajan valinnoista tai päivittäisistä vihreistä teoista, kuten kierrättämisestä. Vihreä ajattelu säästää luontoa ja tukee kestävää kehitystä. Tähän voi liittää myös terveyteen liittyviä seikkoja kuten kemiakaalien vähentäminen ja kasvissyönti – samalla kun nämä säästävät luontoa, ovat ne myös mitä suurimmassa määrin terveysteko.

Mitä on vihreä ajattelu?

Vihreä ajattelu koskee nykyisin paljon myös globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Vihreä ajattelu keskittyykin voimakkaasti ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Kun vihreä ajattelu on keskiössä, on selvää, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Ilmastonmuutoksen taas voi liittää niin talouspolitiikkaan kuin länsimaalaisiin kuluttajiin – kaikilla tasoilla tarvitaan muutosta, mikäli ilmastonmuutos aiotaan pysäyttää. Tätä voi kuvastaa niin kotitalouksien kierrätys ja kulutusvalinnat kuin sijoittajien pääoman siirtäminen vihreään teknologiaan.

Vihreä ajattelu kannustaa kestäviin ratkaisuihin

Sen sijaan, että haviteltaisiin puhtaasti taloudellista etua, vihreä ajattelu kannustaa kestävämpiin ratkaisuihin. Voi olla, että seuraavan kerran vaikka vuoden yrittäjä valitaan jonkin ympäristöteon vuoksi, eikä esimerkiksi maksimaalisten voittojen aikaansaamiseksi.

Vihreä ajattelu muuttaa politiikkaa

Vihreän ajattelun tarkoituksena on muuttaa myös politiikkaa, jossa Vihreä liike haluaisi nähdä muutoksia. Vihreää ajattelua sisältävät vaaliohjelmat ajavat esimerkiksi ympäristösäätelyn tiukentamista sekä sellaisten yritystukien leikkaamista, jotka edesauttaisivat niin sanotun vihreän vallankumouksen aikaansaamista. Valtiolla saattaa olla tässä aikaisempaa merkittävämpi rooli, sillä pelkkä markkinamekanismi ei välttämättä riitä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Toisaalta markkinoiden toimintaa tulisi kehittää siten, että ne puoltaisivat vihreitä ja kestäviä ratkaisuja entistä tehokkaammin. Tämä saattaa tapahtua esimerkiksi sitä kautta, että saastuttavat teollisuuden alat muuttuvat yksinkertaisiksi riskisijoituksiksi muuttuvassa maailmassa. Vihreissä talousvisioissa annetaan siis uutta suuntaa myös markkinoille esimerkiksi uusien pääomainvestointien kautta. Valtio voi politiikallaan olla osaltaan tukemassa vihreitä valintoja ja rakentamassa kestävää tulevaisuutta Suomessa ja muualla.