Menu

Vihreät puolueet Suomessa

Suomessa on politiikassa tehty paljon tärkeää työtä ympäristöasioiden puolesta viimeisten vuosikymmenten aikana. Niin sanotut vihreät puolueet ovat pitäneet esillä ympäristöasioita, kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja muutenkin erilaisia vihreitä arvoja. Tämä sivusto käsittelee kaikkea tätä aina tärkeistä yhteiskunnallisista asioista vihreisiin puolue-ehdokkaisiin saakka.

Vihreiden arvojen yhteiskunta

Vihreiden puolueiden tavoitteena Suomessa on tehdä yhteiskunnasta aikaisempaa vihreämpi. Moni asia on mennyt eteenpäin viimeisten vuosikymmenten aikana – lähes jokaisella yhteiskunnan sektorilla puhutaan yhä enemmän esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Ne ovat maailmanlaajuisesti yksi niin sanotun vihreän liikkeen suurimmista saavutuksista. Toisaalta myös ajatukset tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta yhdenvertaisuudesta kuuluvat vihreisiin ajatuksiin. Vihreitä arvoja kannattavat puolueet ovat Suomessa ajaneet myös muita sosiaalipolitiikan kannalta tärkeitä arvoja. Myös erilaiset ekologiset ratkaisut ovat vihreän agendan alla.

Ilman vihreää politiikkaa ei ole kestävää tulevaisuutta

Luonnonvarojen jatkuva ylikulutus, kulutusyhteiskunnan vahvistuminen ja jatkuva talouskasvu eivät välttämättä ole tuoneet ihmisille sitä hyvää, mitä ihmisen elämässä soisi olevan. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kehitys ovat sosiaalisten tekijöiden ohella oleellisessa osassa, jotta kestävä tulevaisuus voitaisiin taata. Puhuessamme kestävästä kehityksestä tulee kestävä kehitys taata kaikilla tasoilla: sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti. Vihreä puolue ja sen ehdokkaat puhuvat kaikesta tästä, ja myös tällä sivustolla on tarkoitus käydä läpi kokonaisvaltaiseen kestävään kehitykseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Tällä sivustolla, ja sen aihealueilla on paljon tarjottavanaan niille, jotka ovat kiinnostuneet vihreistä arvoista, ympäristöasioista ja muutenkin yhteiskunnan muuttamisesta kestävämpään suuntaan. Vaikka töitä on tehty jo vuosikymmenten ajan, niin työ ei ole vielä loppu. Nyt on itse asiassa tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, että vihreät arvot löytävät tiensä myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Olemme kaikki sitä yhdessä luomassa, ja vihreä puolue haluaa mahdollistaa tämän kaikille!